Op reis naar vroeger

Erfgoedwandelingen in Sint-Mariaburg

De Open Monumentendag 2021, met als thema Inclusie, nodigt iedereen uit om de diversiteit te omarmen en de inclusie van iedereen mogelijk te maken. Diversiteit verwijst hier niet enkel naar etnische diversiteit maar ook verschil in leeftijd, geslacht, religie, seksuele geaardheid en/of verschil in opleiding, ervaring en inkomen komen aan bod. Kortom, inclusie verwijst naar het creëren van een gastvrije, open ervaring waar iedereen gelijkwaardig aan kan deelnemen.

Inclusie, het tegenovergestelde van exclusie of uitsluiting, betekent letterlijk mee kunnen doen en erbij horen. Ook mensen met tekenen van dementie worden soms vermeden of geweerd. In het kader van deze beperking lanceert Wijkwerking Mariaburg een unieke wandeling Op reis naar vroeger. Enerzijds worden er historische panden – nog aanwezig, grondig verbouwd of verdwenen – onder de aandacht gebracht door middel van een elegante informatiezuil. Anderzijds nodigen we mensen uit om deze wandeling te doen, met of zonder brochure, om samen herinneringen op te halen. Je zal zien hoe mensen opfleuren als ze nostalgisch terugblikken naar de periode van toen.

Concreet omvat dit project een 20-tal historische ijkpunten in de wijk Sint-Mariaburg. De wandeling in Ekeren start ter hoogte van Wijkcentrum Mariaburg waar je brochures kan verkrijgen met een grondplan. Op alle sokkels vind je eveneens een QR-code waarmee je extra informatie kan bekomen.

In Ekeren vind je informatie over:

{1} Kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Gedurige Bijstand {Nijverheidslei}
{2} Motoren Lady {Frans Standaertlei 48}
{3} Oud kerkhof & Hoeve Matthysen {Lodewijk Andersonstraat / viaduct}
{4} Mariaplein {hoek Willy Staeslei / Kapelstraat}
{5} Met de trein door Mariaburg {hoek Willy Staeslei / Leopoldlei}
{6} Torentjes in de Marialei {Willy Staeslei 96}
{7} Winkelen op de Kapelsesteenweg {zijgevel Kapelsesteenweg 547}
{8} In den Goeden Koop & Café De Toekomst {hoek Kapelsesteenweg / Frans Standaertlei}
{9} Café Prins Albert & Café Posthuis {hoek Kapelsesteenweg / Leo Vermandellei}
{10} Heilig Hartbeeld {Leo Vermandellei / Van den Weyngaertplein}

Het project omvat zowel informatie over Ekeren als Brasschaat. Het parcours in Brasschaat start ter hoogte van Antverpiagebouw, Sint-Antoniuslei 95. Alle informatie vind je hier.

Geniet van de wandeling! Heb je zelf nog interessant beeldmateriaal over deze locaties of wil je verhalen doorgeven aan de volgende generatie, aarzel dan niet om contact op te nemen met het Documentatiecentrum Mariaburg, www.mariaburg.be.

Op reis naar vroeger is een initiatief van Wijkwerking Mariaburg met steun van het district Ekeren, de gemeente Brasschaat, 252 cc en cc Brasschaat.