{8} In den Goeden Koop & Café De Toekomst

Op reis naar vroeger

 Waar nu handelszaken 'Appellation Controlée' en 'Futur' gevestigd zijn, prijkten op oude postkaarten ‘Kruideniershandel Alfred Stockmans’ en 'Café De Toekomst’.

‘Appellation Contrôlée’ is in 1997 gerenoveerd. Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de wijk Sint-Mariaburg verkocht de handelszaak een pittige rode wijn met op het etiket een oude foto van de winkel In den Goeden Koop – Alfred Stockmans. In de naoorlogse periode veranderde de zaak van naam 'Huis Jutten-Nijs'. Wijnen en likeuren, champagne, rookartikelen, bieren, water, limonade, Coca-cola en Tuborg-bier waren er te koop. In de jaren 70 veranderde nogmaals de naam in ‘Huis De Baere’. Hier kon men ook terecht voor planafdruk en fotokopie naast dranken en rookartikelen.

Toen bekend raakte dat het bedrijf van zonnepanelen het pand op de hoek van Kapelsesteenweg en Frans Standaertlei ging verlaten, kocht Patrik Van Daele het op. Dit historisch gebouw, oorspronkelijk Café De Toekomst bij aannemer Henri Vervoort, is een stuk waardevol erfgoed voor de wijk. In de loop der tijden is het voor allerlei doeleinden gebruikt – van bankkantoor tot confiserie – en na honderd jaar was het dringend aan restauratie toe. Het mooie gebouw werd gerenoveerd en wit geschilderd.

Vooral het gebouw achter het café, oorspronkelijk stalplaats voor de paarden en karren van Vervoort, stapelplaats voor zijn bouwmaterialen en vanaf 1925 ook locatie om de duiven in te korven toen het café lokaal was van Duivenbond 'Onder Ons', interesseerde Patrik. Hij kon deze ruimte best gebruiken voor zijn vermaarde verlichtingszaak.