{9} Café Prins Albert & Café Posthuis

Op reis naar vroeger

Café Prins Albert

Eén van de oudste herbergen van Sint-Mariaburg was Café Prins Albert op de hoek van Kapelsesteenweg en Leo Vermandellei (voordien Prins Albertlei). Het dateert van 1905 en was het clublokaal van vele Mariaburgse verenigingen. Uitbaters waren Tibaut, Deslausnay, Van Mogh en Roger Peeters.

Vooral in de naoorlogse periode, toen het echtpaar Alfons Van Mogh in de jaren 1950-1960 voor de uitbating zorgde en onderpastoor Ceulemans van hieruit zijn apostolaatswerk verrichtte, vonden hier alle belangrijke evenementen plaats.: tentoonstellingen, biljarttornooien en kaartwedstrijden. Toneelvereniging Dienet Vroo verzorgde tweemaal per jaar een schitterende opvoering. Wielerclub Brasschaat Cyclo Ball, opgericht in 1952, hield er zijn wedstrijden. Alle clubs hadden er hun teerfeesten. Fanfare Antverpia verzorgde onvergetelijk concerten. Turnkring Antverpia toonde er jaarlijks zijn kunsten. Jeugd en Ontspanning organiseerde er verscheidene bals.

Laatste uitbater was Roger Peeters. Hij nam als échte Mariaburger het café over van de familie Van Mogh. Onder zijn beheer bleef het dorpscafé de ontmoetingsplek bij uitstek. Hij sloot in 2007 de deuren.

Dit historische pand werd in 2007 tot ieders verontwaardiging geel geschilderd en verminkt. De nieuwe ondernemer ging failliet en er verscheen een projectontwikkelaar op het toneel die beloofde het historisch café te integreren in 'Residentie Albert'. Jammer genoeg verdween zelfs de voorgevel bij de bouwwerken, zodat niets nog herinnert aan deze dorpsherberg, decennia lang dé feestzaal van Sint-Mariaburg.

Café Posthuis

Het statige Café Posthuis stond op de andere hoek van de Leo Vermandellei. Het gebouw met zijn luifel werd bij regenweer als schuilplaats gebruikt voor de reizigers die hier op tram 65 naar Antwerpen wachtten. Zij zagen de tram goed aankomen aan de wissel ter hoogte van Floris Verbraekenlei-Vredelei.

Café Posthuis werd uitgebaat door Michel Vingerhoets. Het was het stamlokaal van Georges Van den Bussche, schoonzoon van Antoon Van de Weyngaert. Ook de jagers kwamen er samen om sterke verhalen te vertellen over de buit die ze hadden geschoten in de bossen. De naam 'Posthuis' verwees naar het tweede postkantoor van Sint-Mariaburg, dat voor WO II in de Prins Albertlei, in huis ‘Mimosa’, gevestigd was.