{6} Torentjes in de Marialei

Op reis naar vroeger

Het voorste stuk van de Willy Staeslei, voorheen Marialei genoemd, werd omwille van zijn pittoreske villa's met torentjes wel 'Klein Zurenborg' genoemd. Architect Floris Verbraeken uit Antwerpen tekende al deze woningen. De Villa Flora – toen huisnummer 40, vandaag nummer 100 – deed dienst als eerste postkantoor van Sint-Mariaburg.

Destijds werden kastelen en belangrijke gebouwen (banken, stadhuizen, belforten…) met één of meer torens bekroond. Zij waren een symbool van macht en rijkdom. Zij overheersten de nederige woningen van de andere burgers die opkeken naar kasteelheer, notaris, advocaat, bankier en andere notabelen.

In Sint-Mariaburg had elk van de verdwenen kastelen een toren. Ook het Antverpiagebouw heeft een torentje aan de kant waar het directeurskantoor was. Villa’s van belangrijke burgers waren eveneens voorzien van toren of torentje. Zij zorgen – ook vandaag nog – voor een bijzondere sfeer in de wijk.

In 1931 werd de Marialei, verwijzend naar de patroonheilige van de wijk, herdoopt in Willy Staeslei. Willy Staes was een gesneuvelde van de Eerste Wereldoorlog.

Guillaume (Willy) Louis Corneel Staes
Hij was geboren te Berchem op 8 december 1897 en woonde met zijn ouders Frans Marie Cornelius Staes en Maria Hubertina Jozef Stephania Frijns in de Schriek 118. Hij was 16 jaar toen hij op 14 augustus 1914 het leger vervoegde. Op 5 augustus 1914 werd hij ingelijfd bij het 3e corps Oorlogsvrijwilligers. op 22 oktober 1914 ging hij over naar het 4e Linieregiment, op 8 december 1916 naar het 24e Linieregiment 10e Compagnie. Hij sneuvelde als soldaat 2de klas door een mitrailleurkogel in het hoofd op 4 september 1918 te Bikschote (Kortekeir). Hij werd op 7 september 1918 begraven op de militaire begraafplaats van West-Vleteren (Sint-Maartensstraat) graf nummer 770. Postuum werd hem bij Koninklijk Besluit van 10 december 1919 de ridderorde Leopold II met palm en oorlogskruis met palm toegekend.