Research: Dossier Veltwijck - Deel 3 - De wortels van Veltwijck

 

In het vorige artikel hebben we gezien dat Jan van Ursele tot 1455 eigenaar was van wat nu het domein Veltwijck is.
In dit artikel proberen we te achterhalen wanneer het eerste Hof van Ursele ontstond en welke kenmerken het domein voordien had. We komen zo ook uit bij de oudste gekende eigenaar.
Ook nu weer geven we eerst een afbeelding van de gevonden akten met een transcriptie. Daarna volgt een kort commentaar op de vondsten.


Lees het artikel hier.